สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 สิงหาคม 2559


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    -ยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ร.ด.2)เพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2.ภาษีป้าย

     -ยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ป.1)เพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี  กรณีขึ้นป้ายใหม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้าย

3.ภาษีบำรุงท้องที่   

    -ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี  กรณีที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครอบครอง

4.ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ 

   -ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  ในวันและเวลาราชการ / ติดต่อสอบถาม โทร 037 625 202 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบล พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการน้จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กอ...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21อ...     จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้ง...     จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
ข้อกำหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว (Green Office)...     จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 24 รายการ...     จำนวนผู้เข้าชม 629 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางงามประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)...     จำนวนผู้เข้าชม 394 ครั้ง
รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 951 ครั้ง
ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน หมู่ 10ตำบลป...     จำนวนผู้เข้าชม 996 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
   ประกาศอบต.ประสุขเรื่องประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/59 องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองไอ้ตั้น (ช่วงที่2) เชื่อมคลองวังยาว-คลองไอ้ตั้นช่วงที่ 1 บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 6
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวเชื่อมคลองกุดปลาหมอ บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 2
   ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองรอบวัดบ้านขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางจัดจ้างจัดหาข้อมูลรายการที่ดิน สารบบที่ดินฯ
   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุดหิน
   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านหนองหินตั้ง
   ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุง/ซ่อมแซม (บางช่วง) ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 (สายสี่แยกปั๊มน้ำมัน-เขื่อนกุดหิน)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.