สอบถาม แสดงความเห็น
รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริตฯ
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
เกี่ยวกับ อบต.
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.251.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 251,783
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

เพิ่มชื่อ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ เจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตน หรือ ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านของตน "ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ต่อนายทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ถอนชื่อ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่า "ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หรือ ณ หน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ่อทอง และอา ... ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีรายละเอียดดังนี้ 1. 60 - 69 ปี จำนวน 512 คน 2. ...
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ขอเชิญชวน หน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยคว ... องค์การบริหารส่นตำบลบ่อทอง ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
     

แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา 
     

ประชาสัมพันธ์เลื่อนการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็ม 1 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   หนังสือรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
   รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างปี2562
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องนอก
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทดีเซล ประจำปีงบประมาณ 2565
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ Thailand Bieennale,Korat 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบานเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญสัญญการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ Thailand Bieennale,Korat 2021โดย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ทำการกักตัวอยู่บ้าน ครั้งที่ 2
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2564
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโครงไม้ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรายงานผลการนัดคะแนน
ข่าวย้อนหลัง
 
หัวข้อหลัก

งานบริหารงานบุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
สภาพทั่วไป
ติดต่อเรา
แบบคำร้อง
Facebook
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานการประชุมสภา
ปฏิทิน
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 34
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เกี่ยวกับ อบต.บ่อทอง
บุคลากร
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.