ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรี ปราจีนบุรี


พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    -ยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ร.ด.2)เพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2.ภาษีป้าย

     -ยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.ป.1)เพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี  กรณีขึ้นป้ายใหม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้าย

3.ภาษีบำรุงท้องที่   

    -ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี  กรณีที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครอบครอง

4.ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ 

   -ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ติดต่อได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  ในวันและเวลาราชการ / ติดต่อสอบถาม โทร 037 625 202 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองจระเข้ สายแยกที่นานายประนม เศษสรี(อบจ.ปจ) -สามแยกไปดอนประดู่ 
      โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองจระเข้ สายแยกที่นานายประนม เศษสรี(อบจ.ปจ) -สามแยกไปดอนประดู่ ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 940 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40x 1.00x7 ท่อน จำนวน 4 แห่ง ตามรูปแบบและรายการของ อบต.บ่อทอง พร้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 
      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง นำโดย พันจ่าเอกพิเศษ คำขจร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 
      เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสวริมสุขภาพตำบลบ่อทอง และ อสม.ตำบลบ่อทอง ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดหนองจรเข้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจี
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมโครงหลัง...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
ข่าวฝากประชามัมพันธ์ จากแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้นำและประชาชนร่วมรับฟังความคิดเห็นโค...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ข้อมุลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราช...     จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำยาพ่นหมอกควัน...     จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ ธงชาติและธงตรา่สัญลักษณ์ โครงการวันแม่แห่งชาติ 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวันแม่แห่งชาติ 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยา...     จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองจระเข้ สายแยกที่นานายประนม เศษสรี(อบจ.ปจ) -สามแยกไปดอนประดู่
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมูที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม-หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม
 
การแก้ไขปัญหา ขยะ ด้วยหลัก 3R
การแก้ไขปัญหา ขยะ ด้วยหลัก 3R  
ขยะ เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานล้วนหันมาให้ความสนใจและเร่งแก้ไขกันมากขึ้น ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากหน่วยเล็กๆในสังคม คือครอบครัว หรือครัวเรือน หากแต่ละครัวเรือนสนใจคัดแยกขยะแล้วจะพบได้ว่าปริมาณขยะในสังคมจะลดลงมิใช่น้อยเลยทีเดียว และเพื่อเป็นการเริ่มช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะในระยะแรกนั้น เราของนำเสนอหลักการคัดแยกขยะง่ายๆ ด้วยหลัก 3R คือ R1 : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลองมาสำรวจกันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ทำได้ง่าย ๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเอง เป็นต้น เพียง-เท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย R2 : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำชุดทำงานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาค แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำรับประทานหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย R3 : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนำมารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การนำแก้วหรือพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝากระป๋องน้ำอัดลมก็สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่หรือ ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ในครัวเรือนดูนะคะเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของเราให้น่าอยู่มากขึ้นค่ะ

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561  
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 2.ภาษีป้าย ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบตั้่งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายหมู่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ - หมู่ ๑ บ้านปากน้ำ
โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ สายหมู่ ๒ บ้านโนนสุขภูมิ - หมู่ ๑ บ้านปากน้ำ  
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.