ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรี ปราจีนบุรี


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  
สภาพทั่วไป ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอำเภอ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง มีอาณาเขตติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ - ทิศเหนือ จรดถนนสุวรรณศรเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา - ทิศใต้ จรดแควพระปรงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน - ทิศตะวันออก จรดถนนสุวรรณศรเก่าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและ จังหวัดสระแก้ว - ทิศตะวันตก จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร) ตำบลบ่อทอง มีเนื้อที่ประมาณ 71.809 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดอน มีแม่น้ำไหลผ่าน สภาพพื้นดินเหมาะแก่การทำอาชีพเกษตร จำนวนหมู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประกอบด้วย หมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำ - หมู่ที่ 6 บ้านนาใต้ - หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ - หมู่ที่ 7 บ้านหนองโดน - หมู่ที่ 3 บ้านกุง - หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม - หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาหวี - หมู่ที่ 9 บ้านหนองจระเข้ - หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง - หมู่ที่ 10 บ้านโนนแดง ท้องถิ่นอื่นในตำบล - จำนวนเทศบาล - แห่ง - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง ประชากร - อบต. บ่อทอง มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 85 คน ต่อตารางกิโลเมตร จำนวนทั้งสิ้น 6,083 คน แบ่งเป็นชาย 2,970 คน หญิง 3,113 คน แยกตามหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ยอดจำนวนประชากร ชาย หญิง รวม 1 บ้านปากน้ำ 212 376 360 736 2 บ้านห้วยไคร้ 217 348 413 761 3 บ้านกุง 189 340 376 716 4 บ้านกุดปลาหวี 170 231 238 469 5 บ้านบ่อทอง 243 272 283 555 6 บ้านนาใต้ 245 406 431 837 7 บ้านหนองโดน 193 301 310 611 8 บ้านหนองไผ่ล้อม 160 284 284 568 9 บ้านหนองจรเข้ 154 239 234 473 10 บ้านโนนแดง 161 263 251 514 รวมทั้งหมด 1,944 3,060 3,180 6,240 สถิติจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.