ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรี ปราจีนบุรี


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

         2.1  อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

                   อาชีพหลักของประชากร  คือ  การทำไร่ทำนาและการรับจ้าง  พืชไร่ที่สำคัญคือ  มันสำปะหลัง, ข้าวโพด  ส่วนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแรงงานส่วนหนึ่งจะเข้าโรงงาน  และรับจ้างทั่วไป  ประกอบอาชีพฤดูแล้งในเขตสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า  ได้แก่การทำนาปรังในหมู่ที่  1 , 2  ,  3

         2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                   -  โรงงานอุตสาหกรรม           จำนวน  แห่ง

                   -  โรงสีชุมชน                       จำนวน  แห่ง

 

                   -  ปั๊มก๊าซ                            จำนวน  แห่ง

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.