ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารงานบุคคล
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์ม
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

         2.1  อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

                   อาชีพหลักของประชากร  คือ  การทำไร่ทำนาและการรับจ้าง  พืชไร่ที่สำคัญคือ  มันสำปะหลัง, ข้าวโพด  ส่วนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแรงงานส่วนหนึ่งจะเข้าโรงงาน  และรับจ้างทั่วไป  ประกอบอาชีพฤดูแล้งในเขตสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า  ได้แก่การทำนาปรังในหมู่ที่  1 , 2  ,  3

         2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                   -  โรงงานอุตสาหกรรม           จำนวน  แห่ง

                   -  โรงสีชุมชน                       จำนวน  แห่ง

 

                   -  ปั๊มก๊าซ                            จำนวน  แห่ง

 

หัวข้อหลัก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความพึงพอใจต่อองค์กร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,427
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.