ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารงานบุคคล
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์ม
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน คือ
(1) ปรับปรุง ก่อสร้างถนนและสะพาน
(2) ปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค
(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
(4) ติดตั้ง ซ่อมแซมโทรศัพท์สาธารณะ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 2 ด้าน คือ
(1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) วางระบบการกำจัดขยะ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 1 ด้าน คือ
(1) ส่งเสริมด้านอาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 3 ด้าน คือ
(1) สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาทางเลือกใหม่
(2) สนับสนุนเรื่องอาคาร สถานที่ของสถานศึกษา
(3) สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาทั้งหมด 5 ด้าน คือ
(1) สืบสานด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
(3) ส่งเสริม ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(4) สนับสนุน และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม
(5) จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

หัวข้อหลัก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความพึงพอใจต่อองค์กร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,490
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.