ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารงานบุคคล
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์ม
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

 

 การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- ถนนสายสุวรรณศร 33 แบ่งเขตระหว่าง อบต.บ้านนา และ อบต.บ่อทอง ผ่านหมู่ 9, 6, 5 ,8 ,7
- ถนนลาดยางสายหลัก ผ่านหมู่ 5 ,6 ,4 ,3 ,2 ระยะทาง 6 กม.
- ถนนลาดยางบ้านไผ่บ่อทอง ผ่าน หมู่ 9 , 6
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ดังนี้
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 ระยะทาง 1,352 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 ระยะทาง 1,586 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ระยะทาง 2,217 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ระยะทาง 1,618 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ระยะทาง 1,655 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ระยะทาง 1,678 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 ระยะทาง 915 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 ระยะทาง 1,598 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ระยะทาง 775 เมตร
- ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 ระยะทาง 722 เมตร
- ถนนลูกรังสายสำคัญๆ ดังนี้
- สายหมู่ 7 – 1 – 2 สภาพยังเป็นหลุมเป็นบ่อฤดูฝนและน้ำท่วมช่วงหมู่ 7 - 1 บางปีรถเข้า
ออกไม่ได้
- สายหมู่ 5 – 8 หมู่ 1 – 8 สภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อฤดูฝน
- สายหมู่ 3 – 4 ในช่วงฤดูฝนมักมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
- อื่นๆ เป็นถนนเพื่อการเกษตร
- มีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เป็นหลุม เป็นบ่อข้าวฤดูฝนบางปีน้ำท่วมเข้าไม่ได้ ได้แก่หมู่ 7
4.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 หมู่
- ที่ทำการไปรษณีย์หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
- สถานีเครือข่ายวิทยุโทรคมนาคม จำนวน 2 แห่ง
- ไปรษณีย์หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

4.3 การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน แต่ไม่ครบตามจำนวนครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากมีจำนวน ครัวเรือนเพิ่มขึ้นและตกสำรวจ
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง (แควพระปรง, ลำพระสะทึง)
- บึง, หนอง และอื่น ๆ จำนวน 11 แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 1 แห่ง (เป็นฝายกระสอบทรายกั้นน้ำในฤดูแล้ง)
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 286 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 44 แห่ง
- สระ จำนวน 9 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง (บางแห่งยังใช้ดื่มไม่ได้) ดังนี้
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 1 ของ อบต.
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง ของกรมอนามัย
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง ของกรมอนามัย
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต.
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 5จำนวน 1 แห่ง ของ รพช. ปัจจุบันมอบให้ อบต.แล้ว
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 6 จำนวน 2 แห่ง ของ รพช.และโยธา ปัจจุบันมอบให้ อบต.แล้ว
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 7 จำนวน 2 แห่ง ของกรมอนามัยและ อบต.
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 8 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต.
- ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต..
- ประปาหมู่บ้านหมู่ 9 จำนวน 1 แห่ง ของ รพช.
- ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 แห่ง ของ อบต.
- อื่น ๆ (ถังเก็บน้ำฝน) จำนวน 6 แห่ง

หัวข้อหลัก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความพึงพอใจต่อองค์กร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,437
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.