ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารงานบุคคล
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์ม
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  
สภาพทั่วไป ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งระยะห่างจากอำเภอ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง มีอาณาเขตติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ - ทิศเหนือ จรดถนนสุวรรณศรเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา - ทิศใต้ จรดแควพระปรงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน - ทิศตะวันออก จรดถนนสุวรรณศรเก่าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและ จังหวัดสระแก้ว - ทิศตะวันตก จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร) ตำบลบ่อทอง มีเนื้อที่ประมาณ 71.809 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดอน มีแม่น้ำไหลผ่าน สภาพพื้นดินเหมาะแก่การทำอาชีพเกษตร จำนวนหมู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประกอบด้วย หมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำ - หมู่ที่ 6 บ้านนาใต้ - หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ - หมู่ที่ 7 บ้านหนองโดน - หมู่ที่ 3 บ้านกุง - หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม - หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาหวี - หมู่ที่ 9 บ้านหนองจระเข้ - หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง - หมู่ที่ 10 บ้านโนนแดง ท้องถิ่นอื่นในตำบล - จำนวนเทศบาล - แห่ง - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง ประชากร - อบต. บ่อทอง มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 85 คน ต่อตารางกิโลเมตร จำนวนทั้งสิ้น 6,083 คน แบ่งเป็นชาย 2,970 คน หญิง 3,113 คน แยกตามหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ยอดจำนวนประชากร ชาย หญิง รวม 1 บ้านปากน้ำ 212 376 360 736 2 บ้านห้วยไคร้ 217 348 413 761 3 บ้านกุง 189 340 376 716 4 บ้านกุดปลาหวี 170 231 238 469 5 บ้านบ่อทอง 243 272 283 555 6 บ้านนาใต้ 245 406 431 837 7 บ้านหนองโดน 193 301 310 611 8 บ้านหนองไผ่ล้อม 160 284 284 568 9 บ้านหนองจรเข้ 154 239 234 473 10 บ้านโนนแดง 161 263 251 514 รวมทั้งหมด 1,944 3,060 3,180 6,240 สถิติจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
หัวข้อหลัก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความพึงพอใจต่อองค์กร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,525
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.