ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารงานบุคคล
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์ม
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  


นางสาวณิชชารีย์ นรภัทรจารีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


นางบุญญรัตน์ แรกชำนาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


นางสาวธัญรัตน์ หวังดีกลาง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางรัชนี ทำดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ ศรีสะเกษ
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ


นายคมสันต์ สมเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวปัฐมา กมลเศษ
นิติกรชำนาญการ


นายมาโนชน์ วิเชียร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางรจนา คณาศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอาทิตยา พิมพ์คูณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายสถาพร ยอดใย
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพงษ์ กาทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธาดา ป่าชัฏ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวมณีสร วันทยา
คนสวน


นายธนพล ไพสมบุญ
พนักงานดับเพลิง
หัวข้อหลัก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความพึงพอใจต่อองค์กร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,596
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.