ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารงานบุคคล
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์ม
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 11  มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับ อำเภอกบินทร์บุรี คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลบ่อทอง ผู้นำตำบลบ่อทอง  จัดทำโครงการประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนตำบล  ณ ที่ว่าการกำนันตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี และรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ 
นายมาโนช พินิจชอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ดำเนินกิจกรรมโครงการเข้าแถวเครพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับ อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบ่อทอง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อทอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายมาโนช  พินิจชอบ นายก อบต . บ่อทอง มอบหมายให้ นายจตุรงค์  บุญพรหมอ่อน รองนายก อบต. บ่อทอง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรม สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำหมู่บ้านและอาสาสมัคร จำนวน 50 ท่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้จัดทำโครงการงานวิถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ น้อมนำสักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวันบาน@บ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกับ อำเภอกบินทร์บุรี และ บริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องที่ยงเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนและเชิงสุขภาพขึ้นภายใต้โครงการเที่ยววิืถีชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำน้อมนำสักการะพระแก้วนิลกาฬ ทานตะวัน@บ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ื ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และภายในงานมีการส่งเสริมอาชีพ การทำสินค้า O-Top  และการปลูกพืชผัก เพื่อนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองออกตรวจเยี่ยมผู้พิการและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกับสภากาชาดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีการทำทางขึ้นลง เพื่อไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
หัวข้อหลัก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ความพึงพอใจต่อองค์กร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.229.142.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 208,641
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2015-05-13

คู่มือประชาชน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      Facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง      dddddd   FACEBOOK   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.