ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรี ปราจีนบุรี


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองโดนสายจากบ้านนายดวง กงไกร – บ้านนายละมัย นวลสาย  
      

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโดน สายจากบ้านนายดวง  กงไกร ถึงบ้านนายละมัย  นวลสาย ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย   และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  จำนวนเงิน 560,000.-บาท  (-ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน- เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้จึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วันที่ประกาศ : 2560-05-12
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-625201  Fax : 037-625201
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.